Feed

GALEGUISMO: TRES VISIÓNS

Posted on Decembro 13th, 2009 in GALIZA: Nación,Meu idioma by cuartos

“Para Piñeiro, o galeguismo viña a ser  ‘a identificación con Galicia como realidade total’, peor esa realidade entendía el que pola súa complexidade, moitas veces incluso contradictoria, era necesariamente susceptible de ser interpretada de maneiras políticas diferentes, o que excluía, por principio, calquera tipo de uniformidade ideolóxica. Ademais, a experiencia da República, que por encerrar o galeguismo nun só partido obrigaba a este a someter o propio ideario á confrontación con outras forzas, aconsellaba máis ben a táctica contraria, é dicir, acadar a galeguización de todos os demais, de maneira que o galeguismo como tal se convertese nunha conciencia ética de todos os galegos, mesmo por iso asumible por todas a ideoloxías.” (Páx 89)

“Os galeguistas poderemos estar ou non conformes cos programas políticos e sociaes dos partidos máis dispares, dende a extrema direita ó máis avanzado esquerdismo; do que non podemos abdicar é do emprego da Fala, cos que non podemos transixir é cos centralistas do idioma. Ser galeguista obriga, por enriba de todo, a pensar, a obrar, a bailar, a producirse e a falar en galego”

Ben-Cho-Shey, pseudónio de Xosé Ramón Fernández Oxea. Artigo “Encol da Fala” (Páx. 121)

“Creo que los galleguistas son, por ejemplo, en su peor sentido, esos poétas vernáculos que nos insultan o poco menos a los gallegos que escribimos en castellano, es decir, en español. La gallega es una lengua muy bonita, sin duda, y muy difícil, pero como medio actual de expresión no me parece la más apropiada ni tampoco la única”

Daniel Sueiro. “Gallegos, un poco de frivolidad” 1961

Os tres textos están tirados do libro Ramón Piñeiro, ou a reinvención da cultura galega de Xesús Alonso Montero.

Os comentarios están pechados.